Xuất bản tiếng Nhật là gì

Từ ‘xuất bản’ trong tiếng Nhật là ‘shuppan’ (出版). Xuất bản đề cập đến việc sản xuất thông tin thành sách, báo hoặc tranh ảnh để phân phối và cung cấp thông tin cho công chúng.

Xuất bản tiếng Nhật là shuppan (出版). Xuất bản là động từ chỉ việc tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu để in và phát hành trực tiếp qua các phương tiện điện tử.

Từ vựng tiếng Nhật liên quan đến xuất bản.

Shuppan (出版): Xuất bản, sự xuất bản.

Shuppan ken (出版権): Quyền xuất bản.

Shuppan gyō (出版業): Xuất bản doanh nghiệp.

Shuppan sha (出版社): Công ty xuất bản, nhà xuất bản.

Shuppan gyō sha (出版業者): Người làm nghề xuất bản.

Hakkōsha (発行者): Người xuất bản.

Shuppan chi (出版地): Nơi xuất bản.

Shuppan tei koku (出版帝国): Vương quốc xuất bản.

Kyō iku shubban sha (教育出版社): Nhà xuất bản giáo dục.

Denko shuppan sābisu (電子出版サービス): Dịch vụ xuất bản điện tử.

Một số mẫu câu liên quan đến xuất bản trong tiếng Nhật.

この本は出版されたばかりです。

Kono hon wa shuppan sareta bakaridesu.

Cuốn sách này vừa mới được xuất bản.

この本は5年前に出版された。

Kono hon wa go nen mae ni shuppan sareta.

Cuốn sách này được xuất bản 5 năm trước rồi.

その出版社もっぱら学術書を刊行している。

Sono shubban sha moppara gaku jutsu sho o kankō shite iru.

Công ty xuất bản đó chỉ phát hành sách về chuyên ngành khoa học, kỹ thuật thôi.

うちの本棚には、日本文学を出版の年代順に並べてある。

Uchi no hondana ni wa, nihonbun gaku o shuppan no nendai jun ni narabete aru.

Trên kệ sách của nhà tôi thì các quyển sách văn học Nhật Bản được sắp xếp theo thời gian xuất bản.

Bài viết xuất bản tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi Eatonpark-thuduc.com.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *