Bia tiếng Trung là gì

Bia trong tiếng Trung là ‘啤酒’ (Píjiǔ). Đây là một loại đồ uống có cồn được sản xuất thông qua quá trình lên men đường lên men trong môi trường lỏng, không cần chưng cất sau khi lên men.

Bia tiếng Trung là 啤酒(Píjiǔ). Là một loại đồ uống có cồn được sản xuất bằng quá trình lên men đường lơ lửng trong quá môi trường lỏng và không được chưng cất khi lên men. Dung dịch đường không bị lên men thu được từ quá trình ngâm nước gọi là hèm bia hay nước ủ bia.

Một số từ vựng liên quan đến bia:

瓶装啤酒(Píngzhuāng píjiǔ):Bia chai.

听装啤酒(Tīng zhuāng píjiǔ):Bia lon.

贮陈啤酒(Zhù chén píjiǔ):Bia lager.

淡啤酒(Dàn píjiǔ):Bia nhẹ.

苦啤酒(Kǔ píjiǔ): Bia đắng.

麦芽啤酒(Màiyá píjiǔ):Bia mạch nha.

姜啤酒(Jiāng píjiǔ):Bia gừng.

黑啤酒(Hēi píjiǔ):Bia đen.

喜力啤酒(Xǐ lì píjiǔ):Bia Heineken.

Một số mẫu câu liên quan đến bia:

周末我们一起去喝啤酒吧.

Zhōumò wǒmen yīqǐ qù hē píjiǔ bā.

Cuối tuần chúng ta cùng đi uống bia nhé.

啤酒瓶的味道很棒.

Píjiǔ píng de wèidào hěn bàng.

Vị của bia chai thật tuyệt.

天气这样热,我们应该买啤酒马?

Tiānqì zhèyàng rè, wǒmen yīnggāi mǎi píjiǔ hē ma?

Trời nóng thế này, chúng ta nên muốn bia uống không?

喝很多刺激物,俐如酒,啤酒会影响你的健康.

Hē hěnduō cìjī wù lìrú jiǔ píjiǔ huì yǐngxiǎng nǐ de jiànkāng.

Uống nhiều chất kích thích như bia, rượu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn.

不应该喝多啤酒.

Bù yìng gāi hē duō píjiǔ.

Không nên uống nhiêu bia rượu.

Bài viết Bia tiếng Trung là gì? Được tổng hợp bởi Eatonpark-thuduc.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *