LOI trong xuất nhập khẩu là gì

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, L/C là viết tắt của thư bảo đảm trách nhiệm của một bên không liên quan trong hợp đồng, cam kết bồi thường cho bên ký kết trong trường hợp có rủi ro xảy ra. Hãy cùng Eatonpark-thuduc.com đi sâu vào khám phá vấn đề này.

LOI trong xuất nhập khẩu là thư bồi thường, viết tắt của cụm từ Letter of Indemnity.

Những bức thư LOI thường được soạn thảo bởi các tổ chức bên thứ ba như ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm đồng ý trả tiền bồi thường tài chính cho một bên, nếu bên còn lại không tuân thủ nghĩa vụ của mình.

Chức năng của LOI là đảm bảo cho Bên A cuối cùng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào nếu Bên B phạm pháp, bằng những biện pháp cụ thể được nêu ra trong LOI.

LOI được sử dụng trong các loại giao dịch kinh doanh. Trường hợp các mặt hàng có giá trị đang được vận chuyển bởi công ty vận chuyển hoặc dịch vụ giao hàng, LOI đảm bảo bên sở hữu các vật có giá trị sẽ được bồi thường, nếu tài sản bị mất, bị hư hỏng hoặc bị đánh cắp trong quá trình vận chuyển.

LOI trong xuất nhập khẩu phải bao gồm:

Tên và địa chỉ của cả hai bên liên quan.

Tên và liên kết của bên thứ ba.

Mô tả chi tiết về các mục và ý định cũng được yêu cầu, cũng như chữ ký của các bên và ngày thực hiện hợp đồng.

Bài viết LOI trong xuất nhập khẩu là gì được tổng hợp bởi Eatonpark-thuduc.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *