Tết Hàn thực nghĩa là gì

Trong nghĩa của Tết Hàn thực là thực hiện ăn đồ nguội. Vào ngày mùng 3 tháng 3 (theo lịch âm), trong dịp này, người ta thường làm bánh trôi và bánh chay để thay thế cho mâm cơm đồ nguội.

Tết Hàn thực nghĩa là ăn đồ nguội. Tết này, vào ngày mùng Ba tháng Ba (âm lịch).

Thời Xuân Thu ở Trung Quốc, Công tử Trung Nhĩ (về sau là vua Tấn Văn Công) khi gặp cảnh loạn lạc, đói quá, được Giới Tử Thôi cắt thịt đùi mình nấu dâng cho ăn.

Sau 19 năm phiêu bạt, Trung Nhĩ lại trở về nắm giữ vương quyền nước Tần.

Vua ban thưởng cho tất cả những người đã cùng mình nếm mật nằm gai, nhưng lại quên mất Tử Thôi. Tử Thôi đưa mẹ vào sống ở núi Điền.

Lúc vua nhớ ra, cho người tới mời mà không được. Vua sai đốt rừng để Tử Thôi phải ra. Nhưng Tử Thôi không chịu và hai mẹ con cùng chết cháy. Đau xót, vua sai lập miếu thờ trên núi.

Hôm ấy đúng ngày mùng Ba tháng Ba.

Người đời thương Tử Thôi nên hàng năm, đến ngày 3 tháng 3 là ngày chết cháy của 2 mẹ con Tử Thôi cấm dùng lửa nấu ăn, ngay cả việc làm cỗ cúng cũng phải làm từ hôm trước.

Từ thời Lý (1010 – 1225) nhân dân ta đã tiếp nhập Tết này và thường làm bánh trôi, bánh chay để thay cho đồ nguội. Hiện nay, Tết này vẫn còn đậm nét ở miền Bắc, nhất là tại các vùng thuộc tỉnh Hà Tây.

Bài viết Tết Hàn thực là gì được biên soạn bởi Eatonpark-thuduc.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *