Teradata là gì

Teradata là một công ty phát triển và cung cấp phần mềm doanh nghiệp cho phân tích cơ sở dữ liệu. Nền tảng của Teradata được áp dụng để lưu trữ và xử lý các dữ liệu có cấu trúc lớn.

Teradata là một công ty phần mềm phát triển và bán đăng ký phần mềm phân tích cơ sở dữ liệu. Teradata được sử dụng để lưu trữ và xử lý một lượng lớn dữ liệu có cấu trúc, dữ liệu quan hệ và kho dữ liệu.

Tập đoàn Teradata là nhà cung cấp cơ sở dữ liệu, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ liên quan đến phân tích. Công ty được thành lập vào năm 1979 tại Brenwood, California dưới sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu tại tập đoàn công nghệ tiên tiến của Caltech và Citibank.

Teradata là một công cụ cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng để tạo, truy cập và thao tác dữ liệu có cấu trúc. Dữ liệu có cấu trúc là dữ liệu được trình bày theo dạng bảng quen thuộc của các hàng và cột.

Công ty cung cấp ba dịch vụ chính: Phân tích kinh doanh, sản phẩm đám mây lưu trữ và tư vấn. Công ty hoạt động ở Bắc và Mỹ Latin, châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Á.

Teradata có trụ sở tại San Diego, California và có thêm các địa điểm chính của Hoa Kỳ tại Atlanta và San Francisco, nơi đặt nghiên cứu và phát triển trung tâm dữ liệu.

Teradata bắt đầu tiếp thị với thuật ngữ Big Data vào năm 2010, sự gia tăng dữ liệu bán cấu trúc được thu thập từ trực tuyến các tương tác đã thúc đẩy Teradata thành lập câu lạc bộ Petabyte vào năm 2011 cho những người sử dụng dữ liệu nặng nhất.

Bài viết Teradata là gì được tổng hợp bởi Eatonpark-thuduc.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *